Naziv: DOM ZA STARIJE OSOBE
Adresa: Ulica Oktavijana Augusta 3, 44 000 Sisak
Centrala: 044/556-556
Fax: 044/556-576
Oib: 39935558897
Iban: HR6824070001100411158
Matični broj: 3448924
E-mail: ravnateljica@domsisak.hr
Telefon: 044/556-579
Web: www.domsisak.hr

Informacije o prijemu u Dom
Telefon: 044/556 580
E-mail: socijalnaradnicadomsisak@gmail.com
Radno vrijeme: radnim danima od 7:00-15:00 sati
Rad sa strankama vezano za upite o smještaju: utorkom od 8:00-15:00 sati

Informacije o Dnevnom boravku 3+2 i Pomoći u kući - organiziranje prehrane
Telefon: 044/556 567
E-mail: dnevniboravakdomsisak@gmail.com
Radno vrijeme: radnim danima od 7:00-15:00 sati

Odjel zdravstvene i pojačane njege
Telefon: 044/556-573
E-mail: glavnasestradomsisak@gmail.com
Posjete korisnicima smještenima na Odjelu zdravstvene i pojačane njege su svaki dan od 11:30-18:30 sati.

Računovodstvo
Telefon: 044/556-578, 044/556-577
E-mail: racunovodstvo@domsisak.hr
Radno vrijeme: radnim danima od 7:00-15:00 sati