NAZIV PROJEKTA:
„Živim(o) s Alzheimerom“. Kodni broj: UP.02.2.2.06.0084

UKUPNA VRIJEDNOST:
1.494.709,96 kuna (Iznos EU potpore 100%)

NOSITELJ PROJEKTA:
Dom za starije osobe Sisak, Ulica Oktavijana Augusta 3, 44 000 Sisak, 044 556 556, www.domsisak.hr

PARTNER:
Sisačko-moslavačka županija

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
23.07.2020. – 23.01.2022.

CILJ PROJEKTA:
Projekt „Živim(o) s Alzheimerom“ odvijat će se na području Sisačko-moslavačke županije i bavit će se jačanjem socijalne uključenosti za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti, članova njihovih obitelji kao i stručnjaka koji rade na tom području. Kroz projekt će se osnovati Odjel za Alzheimerovu demenciju i ostale demencije, te će time SMŽ postati druga županija u RH s takvom vrstom socijalne usluge, a niz ciljanih edukacija doprinijet će osnaživanju ciljanih skupina te podizanju svijesti šire javnosti o životu s oboljelima od Alzheimerove bolesti. Zaposlit će se 4 koordinatora dnevnih aktivnosti koji će pružati adekvatnu skrb osobama oboljelima od Alzheimerove bolesti na Odjelu. Projekt traje 18 mjeseci.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
1. Osnivanje Odjela za Alzheimerovu demenciju i ostale demencije
2. Podizanje psihosocijalne svijesti obitelji i okoline
3. Jačanje kapaciteta stručnjaka i osoblja
4. Promidžba i vidljivost
5. Upravljanje projektom i administracija

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Projektnim aktivnostima osnovat će se Odjel za Alzheimerovu demenciju i ostale demencije u Domu za starije osobe Sisak.
Aktivnosti osnivanja Odjela odnose se na adaptaciju i renovaciju adekvatnog prostora koji je će biti opremljen u skladu s visokim standardima skrbi. U novoopremljenom prostoru omogućit će se odvijanje radnih aktivnosti i terapija, psihosocijalne rehabilitacije i organizacije slobodnog vremena.
Osigurat će se lakši i kvalitetniji život te će se unaprijediti socijalna uključenost osobama koje boluju od Alzheimera.
Jačanjem kapaciteta ostvarit će se zapošljavanje novog kadra i provedba edukacija i stručnih skupova u suradnji s Bjelovarsko-bilogorskom, Karlovačkom i Osječko-baranjskom županijom.
Provedbom edukacija članova obitelji osoba oboljelih od Alzheimera podići će se razina znanja i psihosocijalne svijesti u ophođenju prema oboljelima.
Kroz navedene aktivnosti omogućit će se bolja ravnoteža poslovnog i obiteljskog života članovima obitelji koji skrbe o oboljelom članu.
Projekt će ciljnoj skupini pomoći pri lakšoj integraciji u društvo te poboljšanju psihosocijalnog stanja.
Uz potporu Sisačko-moslavačke županije kao partnera na projektu održavat će se edukacije obitelji i rodbine kako bi se omogućilo lakše prepoznavanje ranih simptoma bolesti kod osoba starije životne dobi.

KONTAKT OSOBA PROJEKTA
Ružica Čakširan, ravnateljica
Telefon: +385 44 556 556
E-mail: ravnateljica@domsisak.hr

Galerija s konferencije

Završna konferencija projekta Živim(o) s Alzheimerom Doma za starije osobe Sisak 8.6.2022. U hotelu Panonija je održana Završna konferencija projekta "Živim(o) s Alzheimerom" na kojoj su sudjelovali članovi obitelji oboljelih od Alzheimerove demencije, zainteresirani građani, stručnjaci te predstavnici partnera Sisačko-moslavačke županije.

Galerija sa studijskog putovanja

U sklopu edukacijskih aktivnosti projekta “Živim(o) s Alzheimerom”organizirano je studijsko putovanje u nizozemsko selo demencije Hogeweyk koje je specijalizirano za cjelodnevnu skrb oboljelih od Alzheimerove bolesti. Putovanje je organizirano za članove projektnog tima koje je proučilo primjere dobre prakse za provođenje budućih aktivnosti Doma.
Održan je šesti Alzheimer Caffe. Tema je bila “Alzheimer u mom domu - ZABORAVLJEN”.
Održan je peti Alzheimer Caffe. Tema je bila “Demencija - javnozdravstveni izazov 21. stoljeća”.
Održan je četvrti Alzheimer Caffe. Tema je bila “Alzheimer u mom domu - priča iz susjedstva”.
Održana je edukacija djelatnika Doma na temu Alzheimerove demencije.

Održana je šesta edukacija i radionica s članovima obitelji oboljelih od Alzheimerove demencije. Radionica je obrađivala adekvatnu neverbalnu komunikaciju.
U Domu je održana sedma edukacija članova obitelji oboljelih od Alzheimerove demencije. Tema edukacije je bila “Žalovanje”.

U Domu je održana šesta edukacija članova obitelji oboljelih od Alzheimerove demencije. Tema edukacije je bila “Pomoć i podrška obitelji”.
U Domu je održana edukacija i radionica s članovima obitelji oboljelih od Alzheimerove demencije. Radionica je obrađivala adekvatnu neverbalnu komunikaciju
U Domu je održana peta edukacija članova obitelji oboljelih od Alzheimerove demencije. Tema edukacije je bila “Psihosocijalna skrb za pacijenta i obitelj”.

Održana je četvrta edukacija i radionica s članovima obitelji oboljelih od Alzheimerove demencije. Obrađena je tema odnosa prema oboljeloj osobi kao i kako pomoći oboljeloj osobi od strane neformalnog njegovatelja-člana obitelji.
U Domu je održan treći Alzheimer Caffe s temom “Život s demencijom- M.H.”.
U Domu je održan drugi Alzheimer Caffe. Tema Alzheimer Caffe-a je bila “Barbarin život s demencijom”.
U Domu je održan prvi Alzheimer Caffe kao neformalni vid edukacije za članove uže i šire obitelji oboljelih, prijatelja, građanstva i javnosti. Tema Alzheimer Caffe-a je bila “Demencija- neprocjenjiva snaga obiteljske ljubavi”.
Održana je edukacija za djelatnike Doma na temu Alzheimerove demencije.
Održana je edukacija i radionica s članovima obitelji oboljelih od Alzheimerove demencije. Obrađena je tema odnosa prema oboljeloj osobi kao i kako pomoći oboljeloj osobi od strane neformalnog njegovatelja.
Održana je edukacija za djelatnike Doma na temu Alzheimerove demencije.
Održana je druga edukacija i radionica s članovima obitelji oboljelih od Alzheimerove demencije. Radionica je obrađivala adekvatnu verbalnu komunikaciju.

Održana je prva edukacija i radionica s članovima obitelji oboljelih od Alzheimerove demencije. Radionica je obrađivala adekvatnu verbalnu komunikaciju.

Održana je edukacija članova obitelji oboljelih od Alzheimerove demencije na temu “Komunikacija s osobom oboljelom od Alzheimerove demencije”.
Održana je edukacija članova obitelji oboljelih od Alzheimerove demencije na temu “Skrb i njega osoba s demencijom”.

Edukacija članova obitelji oboljelih od Alzheimerove demencije. Tema edukacije je bila “Fizički simptomi”.

Edukacija i razmjena iskustava u Domu za starije i nemoćne osobe Bjelovar 24.2.2022.

Edukacija i razmjena iskustava u Domu za starije i nemoćne osobe Đakovo.

Edukacija i razmjena iskustava u Domu za starije i nemoćne osobe Karlovac.

Galerija s predavanja

“Što je Alzheimerova demencija” bila je tema predavanja za članove obitelji oboljelih od Alzheimerove demencije, koje je 26. svibnja 2021. godine održala dipl. med. sestra Josipa Kurtović iz bolnice Popovača.
Predavanje je održano u sklopu projekta “Živim(o) s Alzheimerom”, financiran bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Galerija s predavanja

U Domu za starije osobe Sisak, u sklopu projekta “Živim(0) s Alzheimerom“, prim.dr. Marina Kovač i dipl. med. sestra Josipa Kurtović iz bolnice Popovača održale su 14. travnja 2021. predavanje za članove obitelji oboljelih od demencije na temu “Što je Alzheimereova demencija”.

Nakon predavanja članovi obitelji govorili su o vlastitim iskustvima i teškoćama s kojima se suočavaju vodeći skrb o oboljelom članu.

Galerija s predavanja

“Alzheimerova demencija” bila je tema predavanja koje je 25. veljače 2021. godine u Domu za starije osobe Sisak održala Josipa Kurtović , diplomirana medicinska sestra zaposlena u Neuropsihijatrijskoj bolnici “Ivan Barbot” Popovača. Predavanje je bilo namijenjeno za koordinatore dnevnih aktivnosti i njegovateljice Doma, a samo je jedno u nizu koje je do sada održano u cilju edukacije djelatnika i osnaživanjem novim znanjima i informacijama o teškoj i progresivnoj bolesti te priprema za početak rada s osobama oboljelim od demencije.

Galerija s predavanja

U Domu za starije osobe Sisak, u sklopu provođenja projekta “Živim(0) s Alzheimerom” koji je u cijelosti financiran putem Europskog socijalnog fonda-Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, održano je predavanje na temu “Alzheimerova demencija”. Prvo predavanje za socijalne radnice, medicinske sestre i njegovateljice 11. veljače 2021. godine održala je Josipa Kurtović, diplomirana medicinska sestra zaposlena u Neuropsihijatrijskoj bolnici “Ivan Barbot” Popovača.

Galerija s konferencije

U hotelu “Panonija” 21. rujna održana je Početna konferencija projekta Živim(o) s Alzheimerom Doma za starije osobe Sisak, i to na Međunarodni dan Alzheimerove bolesti.Uz stručno vođenje i pomoć u provođenju projekta, kao i u organizaciji same konferencije, sudjelovali su djelatnici SIMORE.

Galerija s edukacije

U sklopu Projekta Živim(o) s Alzheimerom planirane su edukacija za zaposlenike Doma za starije osobe Sisak, kako bi, usvajanjem novih znanja, bitno osnažili i podigli njihove kompetencije u svakodnevnoj brizi o dementnim osobama.

Prvo predavanje održano je u Domu 21. rujna 2020. godine, u povodu Međunarodnog dana Alzheimerove bolesti. U dvosatnom izlaganju, prim. Marina Kovač, dr. med., ravnateljica Neuropsihijatrijske bolnice u Popovači pokušala je odgovoriti na pitanje – Što je Alzheimerova bolest?-, koji su faktori rizika za oboljenja, mogućoj prevenciji te kako ta bolest, koja je neizlječiva i progresivna, utječe ne samo na bolesnika već i na njegovu obitelj pa i cijelu zajednicu. To je samo prva edukacija u nizu planiranih, u kojima će, osim dr. Marine Kovač, sudjelovati i Josipa Kurtović, dipl. med. tech. također iz bolnice u Popovači. Djelatnici Doma vrlo su pozorno pratili PowerPoint prezentaciju i najnovije znanstvene podatke i dostignuća u proučavanju ove neurodegenerativne bolesti.