Dom za starije osobe umirovljenicima u stanju potrebe nudi mogućnost organizirane prehrane:

  • dostava obroka (ručka) u kuću po cijeni od 5,44 eura po obroku (dostava za područje grada)
  • odnošenja obroka kući po cijeni od 3,98 eura po obroku

Svi zainteresirani za uslugu Pomoć u kući - organiziranje prehrane trebaju dostaviti zahtjev (kliknuti za preuzimanje) i propisanu dokumentaciju (kliknuti za preuzimanje).

Za sve dodatne informacije o uvjetima pružanja usluge možete kontaktirati Voditeljicu dnevnog boravka na sljedeće načine:
Valentina Mišeta, dipl. socijalni radnik
putem telefona: 044/556-567
putem e-maila: dnevniboravakdomsisak@gmail.com
ili osobnim dolaskom u Dom.